. . . . . .   ex-formy. 2006  
deformy

ex-formy

papformy

nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


Ø 10cm, porcelana, 1380 C, gazowy piec tunelowy, ZPS Karolina