. . . . . .  nonformy. 2009  
deformy

ex-formy

papformy
nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


Ø 15, 23, 30 cm , parian ware, 1240 C, piec elektryczny