. . . . . .
wyobrażać sobie znaczy przypominać sobie/
to imagine is to remember2011, Cardiff Stories (Episode 1)

about
fot.G.Stadnik