. . . . . . z serii TransFormy Plus (2012, chinese stories)
deformy

ex-formy

papformy

nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


l.57 cm, porcelana, ... C, piec gazowy, Dawang, Chiny