. . . . . .
z serii TransFormy Plus (Bastards series, 2012- 2013)


h.17, 24 cm, parian ware, 1260 C, piec elektryczny